خرید
توی قصه های این دل میمیرم هر روز و هرشب
اما آخر من یه روزی میمیرم بی تو در این تب
تو که با هر نگاه خود میسوزوندیم ز ریشه
تو که قلبمو شکوندی,سنگ زدی تو باز به شیشه