خرید
دل من دست خودش نیست
اگه یه وقتایی بی تو
توی بی کسی از غربت
توی هر جایی می خونه