خرید
یواش یواش دارم میام برای بودن باهات
کافیه که نگاه کنی گوشه چشی زیر پاهات
دستای سردمو بگیر، نگاه بکن توی چشام
یه وقتایی هم بی دلیل دعوتی کن برای شام