خرید
هق هقم دیگه شده یادگارم
تویی که شدی دار و ندارم
فقط ی شب بمون کنارم بیا
بی تو دلم داره میمیره