خرید
یه روزایی تموم شهر خبر از دلتنگی هام داره
تو این دنیایی که بی رحمه چشمام از غصه می باره
تموم شهر می دونه دلم از غصه ویرونه
چشمام از دور می بینه دلی عاشق نمی مونه