خرید
خوشبخت ترینم وقتی همراهم تو باشی
میمیرم از دوریت اگه پیشم نباشی
ای نازنینم زیباتریینم
ای خوب من ای مهربون، ای بهترینم