خرید
آسمون از ترس دلت می ترسه
بوسه ی عشق روی لبت می رقصه
تا وا کنی طلسم اون لباتو
می گی میمونم تا ابد من با تو