خرید
دلگیرم ازت قلبمو پس می گیرم ازت
من دارم می میرم واست
اصلا حواست به من هست بی معرفت
یه غریبه شدم واست