خرید
باز عشقای شیشه ای،حرفای کلیشه ای
خنده ها ی مصنوعی،یه رابطه اجباری
من نمی دونستم پشت اون صورت بهشتی،یه جهنم داری
نمی دونستم یه روز بالاخره نقابو بر می داری