خرید
تو رو مثله یه مهتابه، پر از رویا، دوستت دارم
منه مجنونه این لیلا، مثله بارون، دوستت دارم
تو رو قدره همه دنیا، مثله آرامشه دریا
شدم عاشق، منه سختگیر، خیلی آسون دوستت دارم