خرید
زندونیم زندونیه غمای بعد رفتنت
نمیدونی چه حالیم شبای بعد رفتنت
یه حسی تو قلبمه که حبس ابد کرده منو
هیشکی یقین نمیدونه اعماق این درد منو