خرید
عشقم، بیا برگرد که دلم بی تو آرامش نداره
قلبم، بی تو با دنیا قهره، دیگه طاقت نمیاره
خیلی، دوستت دارم، میدونی که فقط با تو خوشحالم
هر دم، لحظه هایه عاشقونه، تو رو یاده من میاره