خرید
حالا که شور عشق تو بالا گرفته است
بین من و تو فاصله معنا گرفته است
باید که به آرامش برسم با تو ولی
ترسی میانِ دلهره ام جا گرفته است