خرید
یه وقتایی دلم تنگه واسه لبخند شیرینت
واسه معنیِ زیبایِ نگاهِ چشمِ جذابت
همون وقتی که میبینم جهانم سرد و تاریکه
همون جایی که دورم رو هجوم خاطرات تو میگیره