خرید
نگو این یه اشتباهه که من عاشق تو باشم
تو نشون بده یه راهی که نشه ازت جدا شم
میخوام که تو جشن خورشید طلایه دار تو باشم
من با یک دنیا امید میخوام که مال تو باشم