خرید
این دل غمگین من میخواد تورو هردم دوباره
عاشقی کارش شده هر روز و شب باغم میباره
گفتمش ای نازنین بامن بیا قدری وفا کن
جون هرچی عاشقه من رو از این غمها رها کن