خرید
تو نمیدونی چقدر دلتنگم
سر تو با همه می‌جنگم
من برات دل کندم از همه
قلبم میگیره اگه تو رو نبینه