خرید
سلام عشقم چطوری خوبی الان؟
حس میکنم که توم دلت تنگه برام
من ک میدونستم سرو گوشت میجنبه
بیا پیشم الان فقط همین یه جمعه