خرید
اگه باز دلت میاد، دلت میخواد ترکم کنی
که بری و بیخیالم بشی، پرپرم کنی
این نفسهایی که ته مونده جونمه، ببر
مثل خنده های عاشقونمون با خود ببر