خرید
یه حسی توویه نگاته، که خودت خبر نداری
چشات دارن میزنن داد، هوایه موندن نداری
تو همیشه سبز و شادی، ای شکوفه ی بهاری
همه عاشقه تو میشن، هر جا که تو پا میذاری