خرید
توی اون گوشه ی دنیا ای مسافر تک و تنها
همه زندگیتو باختی وقته برگشتنته ها
بیا و بازم دوباره یک شروعه تازه باشو
واسه طرحی عاشقونه نقشی پر آوازه باشو