خرید
میزنم توو قلبِ جاده، فصلِ بارونِ بهاری
جایِ تو خالیه اینجا، نکنه نباشم بِباری
من اَزَت جدا شدم تا بِبینی راهِت کدومه
بدونی که چی درسته نگی عاشقی تمومه