خرید
بگو ای بانیِ بارون چرا اینگونه غم داری؟
چقدر بی تاب و نا آروم شبایِ غصّه می باری
حالا دستات خالی و نگاهِ تو به این راهه
قلبت مثلِ یِه جامِ خون چشات اشک و لبات آهه