خرید
هنوز نرفتی و دلتنگ میشم با این حالم میرم دیوونه خونه
تو تنها دلخوشی تو زندگیمی بری دیگه واسه من چی می مونه
برام از رفتنت با شوق میگی ازاون روزایی که میخوای بسازی
نمیشم سد راه تو عزیزم با اینکه عشقمو دادی به بازی