خرید
تو هستی اون گل مهتاب که رویاهامو دوست داری
میای هر شب توی خوابم منو تنها نمی‌ذاری
یه حسه عاشقی دارم وقتی چشماتو میبینم
میتونم بگذرم از جون واست ای عشقه شیرینم