خرید
یه روزی بیاد از دوری من اشک تو بریزه
یه روزی بیاد اسم من بیاد تو بگی عزیزه
اونجایی که ما همو می دیدیم پاتوق روزات شه
بغض قرص اشک بیخوابی و رشک همدمه شبات شه