خرید
یه روزی عاشقت بودم
هنوز اینو نمیدونی
دلم تنگ میشد اون روزا
روزای سردو بارونی