خرید
نمیخوام تکراری باشه شعری که واست میخونم
من برات جوری می میرم که همه دنیا بدونن
میشم من بارونِ پاییز تا بهاری شه نگاهت
از عشقت شدم من لبریز چِشامَم مونده به راهت