خرید
یه روز وقتی دلت تنگه بگیر بازم سراغم رو
بگو بازم بیام پیشت بگو برگشتنو می خوام
بگو اون قلب بی رحمت داره دلتنگ من می شه
بگو عطر منو هر روز می ذاری پیش آیینه