خرید
شکل شبای بی توئه ام این رو تو می دونی فقط
شوق رسیدن به چشات میخونی از رو بی غلط
دستِ دلم رو خوندی باز راهِ فراری ندارم
تو نیستیو توو این شبا سر رو شونه کی بزارم