خرید
یه جوری از نگاه تو من احساسی میشم جونم
که دنیام شکل تو میشه به جز از تو نمیخونم
یه جور حالم ازت خوبه که میخوام یا تو بمونم
شاید اسم همین عشقه که تو رو خودم میدونم