خرید
یه وقتا که از چشمِ سبزِ تو دورم
یه دریام که بی تو یه مُشت آبِ شورم
مثِ برکه میشم بشینم کنارت
تو کی فکر میکردی من اینقدر صبورم