خرید
تو همه شبای بی قراری
من گوش می دادم لالایی شبونتو
تو که یه لحظه پیش من نبودی
و دلم می گرفت هی بهونتو