خرید
تو تنها دلخوشیم هستی تو این روزای تکراری
همین روزای سختی که منو تنها نمیذاری
کسی جز تو نمیتونه شبیه حال من باشه
میون این همه آدم بیاد تو قلب من جاشه