خرید
یه نگاه ساده مثل همونی که تو اولین دیدار
عاشقم کردی، درست نفهمیدم خوابم یا بیدار
بازم بزن چشمک به من که هنوزم از اون چشا سیر نشدم
ببین چقدر خوبه کنار تو بودن جوونیه محضه و من پیر نشدم.