خرید
وقتی که دمای عشق تو سرد می شود
حال و هوای خانه پر از درد می شود
وقتی تو رنج می کشی،بهار مَهمِل است
گُل هی شکوفه کند،،و،،زرد می شود