خرید
دوباره عشق اومد اینجا، به قلبِ خسته ام سر زد
چشاتو وقتی دید این دل، سمتِ دستایِ تو پَر زد
میدونستم که دنیا هم همینجوری نمی مونه
میدونستم یکی میاد که از عاشقی میخونه