خرید
دوستت دارم مثلِ همون لحظه ای که میگی با من میمونی
دوستت دارم مثلِ اون شعرِ قشنگی که با چشات میخونی
دوستت دارم بیشتر از هر چه فکرشو کنی و بدونی
دوستت دارم آخه تو بهتر از جونی و مهربونی