خرید
ای جون و دلم، ای عشقِ زیبایِ جسورِ من
حِیرونِ تواَم ای تو بی همتایِ صبورِ من
پا به پایِ منی همراهِ لحظه هایِ منی
تو هوایِ منی ماه پاره یِ شبهای منی