خرید
تو همونی که دلم رو با نگات دیوونه کردی
تو همونی که خودم را با خودم بیگونه کردی
تو همونی که دل من بی تو آروم نمیگیره
که اگه پیشم نباشی طفلکی دلم می میره