خرید
چشات قاضی من زندونی اینو اصلاً تو میدونی
به اِقرارم نیازِت نیست تو راحَت ذِهنو میخونی
شکنجه میدی با چشمات اَزم رمز شَبو میخای
یه چیزی توی خواب گفتم حرفای توو تَبو میخای