خرید
دخترم نازنگاهت پراحساس وامیده
لای موهای قشنگت بوی عاشقونه میده
دخترم خنده ی زیبات یه ترانه ی قشنگه
واسه غمهای دل من مَثَلِ شیشه وسنگه