خرید
چرا دستات خالی از عشق، چرا یک چیزی کم داری
چرا توو خونه‌ ی خالیت فقط فصلی از غم داری
غم رو میخونم از چشمات من و تو زاده ی دردیم
توو این تقدیرِ ویرونه من و تو خیلی هم دردیم