خرید
تویی شیرین ترین رویام تویی عشق و همه دنیام
منم اون عاشق تنهام که میبازم به این رویام
چرا دنیامون خاموشه دلم از عشق نمی نوشه
چرا بارون نمی باره چرا چشمه نمی جوشه