خرید
عشقم یکی یه دونه ی من
تو چراغ خونه ی من از من تو دلگیر نباش
قول میدم بشم همونی که میخوایش
عشقم چراغ زندگیم با تو خوبه زندگیم