خرید
دلم عاشقت شده ،عاشق صدات _هر جایی بری اونجا هم میاد
نگاهم بازم مست تو شده _بری، دنیامم میره،بی اون خنده هات
کنارت قلب من کمی آروم شده_همه ی زندگیم با تو افسون شده
آسمون مثل من امشب خندون شده _به بارون قسم که، اونم مجنون شده